Shitoryu Hikarikai

Vår stil kommer från traditionell japansk shitoryu och värdesätter den japanska budo traditionen. Rötterna till stilen kommer huvudsakligen från

Motobu Kaneta ha shitoryu och till viss del från Tani ha shitoryu.

Hikarikai shitoryu är grundat för att hedra och föra vidare kunskapsarvet från mina sensei:s som lärt mig shitoryu i enlighet med Motobu ha traditionen.

Hikarikai omfattar all den kunskap som vår Sensei Erik Nilsson samlat på sig under 45 års träning och undervisning i Shitoryu karate.

Stilens kännetecken är snabba direkta rörelser men också mjuka flexibla rörelser allt beroende på situationen.

Stilen värdesätter studie av Bunkai och ser Karate-do huvudsakligen som en martial arts och utveckling av den egna karaktären.

Inom Hikarikai för vi också vidare traditionen från Motobu ha arvet genom att träna Kobudo och Iado.

Toshio Kaneta, Soke 10 DAN började träna karate Gojuryu vid 5 års ålder.

1970 träffade han Shogo Kuniba, Soke, Seishinkai och arvtagen till Motobu ha shitoryu.

På grund av sin höga tekniska skicklighet utsågs Kaneta till högsta ansvarig för stilens tekniska kvalité.

Kuniba flyttade i början av 80-talet till USA. 1989 utsågs Kaneta till 10 Dan och ansvarig för Seishinkai Östra Japan av Shogo Kuniba.

1991 erhöll han rätten från Shogo Kuniba att bilda sin egen organisation i Motobu ha shitoryu. Seishin kai Martial arts Kaneta.