Tider

Du har som medlem i någon av klubbarna möjlighet att träna även på den
andra klubbens tider mot en tilläggsavgift på 200:- per termin.

Priser

VuxenBarn
Karate / Termin    1,500kr    1,200kr
Kobu-Do1,200kr
Jissen1,500kr
Karate + Jissen+600kr
Telge + Järna+200kr

POSTGIRO

48 46 21 - 8